Pielęgnacja drzew

Profesjonalna pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew to bardzo ważny temat dla wszystkich tych, którzy posiadają własny kawałek zieleni, a nie zawsze są w stanie sami zająć się pielęgnacją drzew, ponieważ niektóre czynności wymagają specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonej kadry.

Firma APH ARTEX od lat pomaga właścicielom działek, nieruchomości, parków, cmentarzy oraz osiedlom mieszkaniowym. Pielęgnacja drzew to nie tylko cięcie suchych, połamanych i chorych gałęzi, ale również formowanie koron drzew, skracanie wierzchołków i prześwietlenia koron.

Drzewa są jak ludzie, czasami chorują i są atakowane przez różne organizmy chorobotwórcze (wirusy, grzyby, i bakterie) oraz pasożyty. Fachowość i doświadczenie naszej firmy pozwoli nam na ocenienie zmian na drzewie lub krzewie i przeprowadzenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Usunięcie zarażonych tkanek zapobiegnie dalszym infekcjom oraz obumieraniu kolejnych części korony.

Pielęgnacja polega także na wzmacnianiu drzewa poprzez zastosowanie odpowiednich wiązań w koronach drzew, łączeniu ze sobą rozłamanych pni, czy zabezpieczanie ubytków drzew.

Wszystkie prace pielęgnacyjne mają przede wszystkim na celu zachowanie drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej, z kolei Państwu zapewni to poczucie bezpieczeństwa. W sytuacji kiedy korona drzewa koliduje z budynkami, liniami napowietrznymi oraz skrajniami drogowymi i chodników, nasza firma przeprowadzi cięcia techniczne.

Zlecone prace wykonywane są sumiennie i terminowo, współpraca przebiega na zasadach wzajemnego zaufania. Wykonawca posiada stosowne doświadczenie zawodowe i merytoryczne, okazał się solidnym i odpowiedzialnym kontrahentem. Stosowne zaplecze techniczne i pracownicy z bogatym doświadczeniem zawodowym gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

Sławomir Graczyk,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZARZEW” w Łodzi

Nasza firma posiada wykwalifikowaną kadrę – pracowników odpowiednio wykształconych, posiadających jeden z najważniejszych certyfikatów „European Treeworker„, uprawniający do pielęgnacji drzew – w tym również pomników przyrody, jak i prac na terenach na których zieleń objęta jest prawną ochroną konserwatora zabytków. Pozostałe po przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacji drzew gałęzie zrębakujemy, a pozostałe nieczystości wywieziemy, pozostawiając teren uporządkowany.

Pielęgnacja drzew
Ścinanie drzew
Rębakowanie gałęzi